↑ Return to Výzkumy

VŠB – TU, ZÚ Ostrava

Projekt
Monitoring nanočástic v životním prostředí
Projekt CZ.1.02/5.1.00/10.06301
Instituce
Zdravotní ústav Ostrava
Vysoká škola báňská – Technická univerzita
Místa měření
Ostrava Bartovice, Poruba, Mariánské hory
Termín projektu
říjen 2010 – květen 2011
Kontaktní osoby
Ing. Karel Lach, CSc.
Informace v médiích
Elektronový mikroskop dokáže zobrazit částice ovzduší
Fe, Pb, Mn. Chemická tabulka? Ne, ostravské plíce
Metody
identifikace a kvantifikace emisní části poletavého prachu metodou Fingerprint;
více viz Srovnání: Metody
Závěry
viz Nanočástice v ovzduší Ostravska
viz Poznatky z měření ultrajemných částic a nanočástic v ostravském ovzduší
Financování a podpora
Operační program Životní prostředí, projekt CZ.1.02/5.1.00/10.06301