↑ Return to Výzkumy

ČHMÚ

Projekt
Identifikace zdrojů znečištění ovzduší na Ostravsko-Karvinsku
Instituce
Český hydrometeorologický ústav
Doba měření
Květen – červenec 2012 (50 dnů)
Říjen – prosinec 2012 (50 dnů)
Celkové výsledky
2013
Kontaktní osoby
Ing. Jiří Novák
Mgr. Libor Černikovský
Metody
laboratorní analýzy jemných prašných částic podle obsahu PAH, VOC, uhlíku a podle morfologické struktury elektronovým mikroskopem; k přiřazení zdrojů nebo jejich skupin (tzv. source apportionment) budou využity matematické nástroje multikomponentní statistiky (PMF, Positive Matrix Factorization)
První závěry
Výrazně rozdílný obsah jednotlivých polycyklických aromatických uhlovodíků v částicích během denních a nočních hodin – možné vysvětlení: vliv lokálních topenišť v noci, větší vliv automobilové dopravy, rozdíl teplot, rozdílný režim provozu velkých průmyslových zdrojů
Zahraniční spolupráce
United States Environmental Protection Agency