↑ Return to Výzkumy

CENATOX – AV ČR, UK

Název
CENATOX – Centrum excelence v nanotoxikologii
Projekt
Projekt GAP503/12/G147 – Centrum studií toxických vlastností nanočástic (2012-2018, GA0/GA)
Instituce
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. v Brně
Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i. v Brně
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. v Praze
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. v Praze
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. v Liběchově
Doba měření
Ostrava: leden – únor 2012
Mladá Boleslav: únor 2013
Lokality
Ostrava Radvanice, Mladá Boleslav
První výsledky
Podzim 2012
Kontaktní osoby
RNDr. Jan Hovorka, Ph.D.
Ing. Jan Topinka, DrSc.
Hlavní metody
exaktní měření polutantů, jejich detailního velikostního a chemického složení v reálném čase
Zahraniční spolupráce
University of California, Berkeley
Lawrence Livermore National Labs, Berkeley, California
První závěry
Malý vliv mobilních zdrojů. Dominance jednoho typu zdroje k-PAU v blízkosti odběrové lokality. Většina k-PAU vázána na frakci 0,17 až 1,0 mikrometr.
Více viz Srovnání – Závěry
Financování, podpora
Grantová agentura České republiky, projekt GAP503/12/G147 – Centrum studií toxických vlastností nanočástic (2012-2018, GA0/GA)