Výzkumy

Na Ostravsku byly přibližně v roce 2012 zahájeny hned tři výzkumy znečištěného ovzduší. Všechny tři mají jako jeden ze svých hlavních cílů identifikaci možných zdrojů znečištění na základě fyzického a chemického rozboru v ovzduší obsazených látek. Výzkumy jsou na sobě navzájem nezávislé a podílí se na nich různé tuzemské i zahraniční instituce.

V této části naleznete detailní popisy všech tří výzkumných projektů.

CENATOX – AV ČR, UK

Název CENATOX – Centrum excelence v nanotoxikologii Projekt Projekt GAP503/12/G147 – Centrum studií toxických vlastností nanočástic (2012-2018, GA0/GA) Instituce Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. v Brně Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i. v Brně Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. v Praze Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. v …

Zobrazit stránku »

VŠB – TU, ZÚ Ostrava

Projekt Monitoring nanočástic v životním prostředí Projekt CZ.1.02/5.1.00/10.06301 Instituce Zdravotní ústav Ostrava Vysoká škola báňská – Technická univerzita Místa měření Ostrava Bartovice, Poruba, Mariánské hory Termín projektu říjen 2010 – květen 2011 Kontaktní osoby Ing. Karel Lach, CSc. Informace v médiích Elektronový mikroskop dokáže zobrazit částice ovzduší Fe, Pb, Mn. Chemická tabulka? Ne, ostravské plíce …

Zobrazit stránku »

ČHMÚ

Projekt Identifikace zdrojů znečištění ovzduší na Ostravsko-Karvinsku Instituce Český hydrometeorologický ústav Doba měření Květen – červenec 2012 (50 dnů) Říjen – prosinec 2012 (50 dnů) Celkové výsledky 2013 Kontaktní osoby Ing. Jiří Novák Mgr. Libor Černikovský Metody laboratorní analýzy jemných prašných částic podle obsahu PAH, VOC, uhlíku a podle morfologické struktury elektronovým mikroskopem; k přiřazení …

Zobrazit stránku »