↑ Return to Úvod

Proč tento web

Web Vzduch pod lupou přináší informace a novinky o nejnovějších výzkumech původu znečištění ovzduší na Ostravsku. Problémem všech dosavadních výzkumů bylo, že nelze důvěryhodně přímo spojit zdroj emisí s následným znečištěním ovzduší v nějaké jiné oblasti. Není problémem zachytit a změřit v nějaké oblasti znečištěné ovzduší. Je problém určit, odkud toto znečištění přišlo. Objevují se pak nápady, zda by nebylo možné experimentálně do některých zdrojů emisí přidat nějakou detekovatelnou látku, která, když by se někde jinde vyskytla, tak by prokázala, že znečištění do dané oblasti přichází z daného zdroje.

Tento zdánlivě zvláštní a podivínský nápad se ale velice podobá tomu, jak se určují zdroje znečištění ovzduší těmi nejmodernějšími metodami. Není dokonce nutné do zdrojů emisí žádné látky přidávat. Spalování dřeva v kamnech zcela určitě produkuje odlišné znečištění, než výroba železa, a ta zase produkuje odlišné znečištění než automobilová doprava. Stačilo by se na částice v ovzduší podívat pod hodně velkým drobnohledem – například elektronovým mikroskopem, a zjistit, jaké konkrétní látky, molekuly a atomy se skutečně v ovzduší nacházejí. Pak by bylo možné prohlásit, ze kterého zdroje tyto látky mohly a nemohly uniknout.

A právě o toto se snaží výzkumy, kterým se věnuje tento web. Všechny tyto výzkumy si kladou za cíl detailně fyzicky a chemicky zkoumat složení částic znečištění ovzduší, a na základě tohoto složení zkoumat a vyvozovat závěry o tom, odkud toto znečištění mohlo přijít. Podle toho, jaké další látky se v ovzduší vyskytují, v jakém množství, a jak jsou na sebe navázány, je možné usoudit, jaké zdroje mohly dané konkrétní znečištění ovzduší vyprodukovat.

Tyto výzkumy by tedy jako první mohly přímou čarou spojit příčinu a následek – tedy zdroj znečištění a následně místo, kde toto znečištění poté obtěžuje obyvatele Moravskoslezského kraje. Tento web si klade za cíl informovat právě o aktuálních výzkumech tohoto typu. Web Vzduch pod lupou přináší informace a novinky o nejnovějších výzkumech původu znečištění ovzduší na Ostravsku. Web navazuje na rubriku Prach a čistota ovzduší na blogu JAB. Posláním webu je shrnovat, srovnávat a ve srozumitelné formě přinášet poslední vědecké poznatky o původu a skutečných zdrojích znečištění ovzduší na Ostravsku a Karvinsku.