Úvod

Tento web si klade za cíl seznámit laickou veřejnost se závěry a zjištěními výzkumů původu a zdrojů znečištění ovzduší na Ostravsku.

V této úvodní části lze nalézt vysvětlení toho, proč je znečištění ovzduší na Ostravsku skutečně závažný problém, jak špatné je ve srovnání s ostatními oblastmi, jaké má vlivy na zdraví, a proč je důležité znát skutečné konkrétní příčiny tohoto problému.

V další části se nachází vysvětlení toho, proč dosavadní výzkumy nedávají jednoznačnou odpověď na otázku, kdo znečištěné ovzduší způsobuje.

Poslední část vysvětluje, proč zde prezentované výzkumy, a žádné jiné, mohou dát nejlepší odpověď na to, čím je znečištění ovzduší způsobeno, a dále jaké informace o těchto výzkumech si klade za cíl tento web přinášet.

Problém znečištění ovzduší

Ovzduší na Ostravsku, Karvinsku a potažmo v celém Moravskoslezském kraji je nejvíce znečištěné v rámci celé České republiky.[1] Koncentrace polétavého prachu PM10 překračují limitní hodnoty v některých místech až více než sto dní v roce.[2] Imisní hodnoty polétavého prachu překračují i ty nejmírnější limity Světové zdravotnické organizace.[8] Prachové částice PM10 a jemnější PM2.5 na sebe …

Zobrazit stránku »

Problém dosavadních výzkumů

Efektivní řešení Problému znečištění ovzduší vyžaduje znát příčiny tohoto problému. Za hlavní zdroje znečištění se typicky uvádí čtveřice průmysl, doprava, lokální topeniště, přenos z Polska. Panují ale značné dohady o tom, který z těchto zdrojů má na znečištění ovzduší vliv největší, případně jak velký.[1] Často se zaměňuje situace znečištěného ovzduší v celé České republice a …

Zobrazit stránku »

Proč tento web

Web Vzduch pod lupou přináší informace a novinky o nejnovějších výzkumech původu znečištění ovzduší na Ostravsku. Problémem všech dosavadních výzkumů bylo, že nelze důvěryhodně přímo spojit zdroj emisí s následným znečištěním ovzduší v nějaké jiné oblasti. Není problémem zachytit a změřit v nějaké oblasti znečištěné ovzduší. Je problém určit, odkud toto znečištění přišlo. Objevují se …

Zobrazit stránku »