↑ Return to Srovnání

Závěry

CENATOX

  • Většina k-PAU vázána na částice o průměru 0,17 až 1,0 µm[1]
  • Rozdíly v reaktivitě jednotlivých PAU se neprojeví změnami jejich velikostních distribucí. Možné vysvětlení: existence majoritního zdroje k-PAU v krátké vzdálenosti od odběrové lokality.[1][2]
  • Velmi malý podíl k-PAU v ultrajemném aerosolu. Svědčí o malé důležitosti mobilních zdrojů.[1]

ČHMÚ

  • V letním období se výrazně liší obsah jednotlivých PAU v částicích během denních a nočních hodin. Možné vysvětlení: větší vliv lokálního vytápění v noci, větší vliv automobilové dopravy ve dne, rozdílnost teplot vzduchu během dne a noci a rozdílný režim provozu velkých průmyslových zdrojů.

Reference

  1. Hovorka, J., Topinka, J., Bendl, J., Baranová, A., Pokorná, P., Braniš, M.: Podrobná charakterizace atmosférického aerosolu v lokalitě Ostrava-Radvanice v zimě 2012: Velikostní distribuce k-PAU. Ochrana ovzduší 5/2012
  2. Analýza znečištěného ovzduší na Ostravsku