Srovnání

Na rozdíl od ostatních částí webu, kde jsou jednotlivé výzkumy prezentovány odděleně, v této části jsou některé konkrétní zajímavé aspekty jednotlivých projektů srovnávány mezi sebou.

Nachází se zde srovnání jednotlivých technologických postupů a metod zkoumání složení vzduchu, a tedy možná odpověď na to, který výzkum může dát nejpřesnější odpovědi.

V poslední části jsou postupně shromažďovány hlavní závěry všech výzkumů ve vzájemném srovnání.

Metody

CENATOX viz Zdroje Exaktní měření polutantů, jejich detailního velikostního a chemického složení v reálném čase. Detailní fyzikálně-chemická a chemická charakterizace nanočástic. Budou použity vzorkovací techniky umožňující odběr větších množství nanočástic potřebných pro toxikologické studie. ZÚ Ostrava, VŠB – TU viz Prezentace Fingerprint – otisk prstu – v přeneseném významu se používá pro chrakteristické a jedinečné …

Zobrazit stránku »

Závěry

CENATOX Většina k-PAU vázána na částice o průměru 0,17 až 1,0 µm[1] Rozdíly v reaktivitě jednotlivých PAU se neprojeví změnami jejich velikostních distribucí. Možné vysvětlení: existence majoritního zdroje k-PAU v krátké vzdálenosti od odběrové lokality.[1][2] Velmi malý podíl k-PAU v ultrajemném aerosolu. Svědčí o malé důležitosti mobilních zdrojů.[1] ČHMÚ V letním období se výrazně liší …

Zobrazit stránku »